Tomografia optyczna jest bardzo nowoczesną, nieinwazyjną techniką obrazowania, w której wykorzystuje się zjawisko rozpraszania światła w poszczególnych warstwach badanej tkanki (np. siatkówki oka). W SOCT COPERNICUS wykorzystano najnowsze rozwiązanie w tym zakresie, jakim jest tomografia spektralna. W porównaniu ze stosowanymi do tej pory rozwiązaniami w tego typu aparatach ( tj. tzw. tomografią czasową), dzięki eliminacji ruchomego zwierciadła, niezbędnego do skanowania w głąb badanego obiektu. Uzyskiwane obrazy mają znacznie wyższą rozdzielczość, a samo badanie trwa ok. 50 razy krócej. Krótki czas wykonania B-skanu pozwala także na bezproblemowe uzyskiwanie obrazów trójwymiarowych. Zastosowane e aparacie rozwiązania oraz uzyskiwane wyniki pozwalają nazwać SOCT COPERNICUS najnowocześniejszym urządzeniem tego typu na świecie, poszerzającym granice możliwości diagnostyki okulistycznej.


DANE TECHNICZNE

Technologia pomiaru spektralne OCT
Programy skanowania pojedynczy przekrój (B-skan), tryb 3D gwiazdka, animacja
Fiksacja wewnętrzna i zewnętrzna
Źródło światła 840 nm, szer. widma 50 nm
Rozdzielczość osiowa 6 µm
Rozdzielczość poprzeczna 12-18 µm
Szerokość okna skanowania 2 mm
Szybkość skanowania 25.000 A skanów na sekundę
Szerokość przekroju B-skan 10 nm
Minimalna średnica źrenicy 3 mm
Przegląd wyników - pojedynczy B-skan z mapą kolorów
- 3D – trójwymiarowe skanowanie siatkówki (skalowanie, obrót, podział, rekonstrukcja powierzchni)
- moduł analizy grubości
- mapy topograficzne grubości siatkówki
- analiza grubości warstwy włókien nerwowych (RNFL)
- zapis animacji trójwymiarowego obrazu przekrojów siatkówki w formacie AVI
- mapy topograficzne RNFL
- wykres grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego
- moduł analizy nabłonka barwnikowego RPE
- mapy deformacji nabłonka barwnikowego (RPE)
Wydruk definiowany przez użytkownika (1,2,3 lub 4 wyniki na stronie)
Wymiary 570x670x650 mm (szer. x gł. x wys.)
Zasilanie 230 V, 50 Hz / 115 V, 60 Hz
Automatycznie sterowane ruchy głowicy ( za pomocą elektrycznego napędu), kontrolowane z ekranu komputera)
Baza normatywna grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych
Bezpośredni podgląd dna oka podczas skanowania
Moduł wzmocnienia kontrastu obrazu ( automatyczna kontrola dyspersji)

 

SOCT Copernicus HR - stanowi ogromny krok ku nowym, bardziej zaawansowanym rozwiązaniom w diagnostyce okulistycznej. Bardzo wysoka rozdzielczość pozwala na szybką i dokładną diagnostykę. Dobrze widoczna struktura siatkówki  nie pozwala na pomyłkę w diagnozie. Duża szybkość skanowania skraca czas pozyskiwania danych i znacznie poprawia wygodę badania zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Unikalna kombinacja wysokiej rozdzielczości z dużą szybkością skanowania oraz zaawansowanym algorytmem analizy sprawia, że SOCT Copernicus HR stanowi najważniejsze rozwiązanie w technologii SOCT.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA SOCT COPERNICUS HR

Źródło światła: SLEDC
Długość fal: 850 nm lub 840 nm
Rozdzielczość osiowa: 3µm
Rozdzielczość poprzeczna: 18µm
Prędkość skanowania: 52000 A-skanów na sekundę
Rozdzielczość A-skanu: 1024 punkty
Rozdzielczość: B-skanu 16200 A-skanów
Maksymalna szerokość: B-skanu 10mm
Gęstość skanowania: 1050 A-skanów na mm
Wymiary: 640x680x520 mm, wysokość x szerokość x grubość
Źródło zasilania: 100-250 V, 50/60 Hz

 

1. Tryb diagnozowania jaskry w SOCT Copernicus HR
Doskonałe urządzenie do wykrywania zmian:

  • urządzenie uznane przez okulistów jako przeznaczone do diagnozowania zmian w strukturze oka
  • analiza postępów choroby na podstawie badań pacjentów uzyskanych przez ostatnie 10 lat
  • analiza tarczy nerwu wzrokowego przeprowadzona na podstawie interpretacji specjalistów
  • duża baza normatywna
  • analizy asymetryczne

SOCT Copernicus HR jest ważnym narzędziem w wykrywaniu i diagnostyce jaskry.
Podstawowymi elementami Modułu Jaskry są:

1. DDLS Skala Prawdopodobieństwa Wystąpienia Uszkodzenia Tarczy Nerwu Wzrokowego. DDLS jest nowym sposobem analizowania tarczy nerwu wzrokowego. Zamiast pomiaru współczynnika c/d ( zagłębienie/tarcza) mierzymy współczynnik r/d( rąbek/tarcza) i wielkość tarczy.
a. DDLS eliminuje wpływ różnicy wielkości tarczy nerwu wzrokowego, która jest cechą indywidualną każdego człowieka.
b. Pomiar DDLS zwiększa znaczenie obrzeży oka, jako tych struktur, które są w największym stopniu niszczone przez chorobę.

2. Analiza asymetryczna pozwala na właściwą diagnozę pacjentów z utratą pola widzenia wynikającą z jaskry i pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian u pacjentów o normalnym polu widzenia, ale znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka. Analiza asymetryczna pozwala na obiektywną ocenę zakresu uszkodzeń wynikających z jaskry oraz wykrywa zmiany zanim nastąpi subiektywna utrata pola widzenia.

3. Symetryczna analiza postępu choroby. Moduł jaskry pozwala na pełną i szczegółową analizę grubości RNFL w odniesieniu do bazy normatywnej.

soct1

2. Moduł badania przedniego odcinka oka 

Tryb przedniego odcinka oka pozwala na zobrazowanie rogówki i odcinka przedniego w rozdzielczości 5 µm.

soct2

soct3

soct4

3. Diagnostyka i monitorowanie schorzeń PLAMKI oraz wizualizacja 3D

soct5

 

Nowy zaawansowany  moduł  3D pozwala na wizualizację 3D. Segmentacja pozwala na lokalizację o określenie schorzenia w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy.

soct6

Grubość siatkówki RNFL I RPE mogą być wyświetlone dla każdego A-skanu w obrazie 3D pozwalając na szybkie i łatwe rozpoznawanie struktur oka.

soct7

Trakcje szklistkowo- plamkowe mogą być wizualizowane, podświetlane i usuwane w celu ułatwienia poznania ich przyczyny.