Dr n. med Anna Klonowska

Jest specjalistą okulistyki od 2006 roku. Staż specjalizacyjny odbywała w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ CM w Krakowie. W trakcie specjalizacji rozpoczęła pracę doktorską : „ Identyfikacja i charakterystyka melaniny w czerniaku naczyniówki metodą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)”, którą obroniła 24.10.2012r.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania dr Anny Klonowskiej jest jaskra oraz okulistyka dziecięca. Każdego roku uczestniczy w zjazdach krajowych i zagranicznych.

Lek. Agnieszka Wielgus

Lekarz medycyny, specjalista okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

W swojej praktyce zawodowej diagnozuje i leczy schorzenia aparatu ochronnego oka, przedniego odcinka, zaćmę, jaskrę, jak i schorzenia tylnego odcinka – ciała szklistego, siatkówki i nerwu wzrokowego.

Stale doskonali i podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach i kursach krajowych oraz zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Dyplomowana ortoptystka Żaneta Żołądź

Absolwentka szkoły medycznej na kierunku ortoptystka oraz Wyższej Szkoły Zawodowej na kierunku fizjoterapia. Swoje praktyki zawodowe odbyła w wielu placówkach medycznych m.inn: Klinika Okulistyczna ul Kopernika, Wójewódzki Szpital Okulistyczny w Witkowicach, gabinety leczenia zeza i niedowidzenia,Szpital Wojskowy ul Wrocławska itd.

Pracę i zainteresowania stara łączyć się z pasją ciągle poszerzając wiedzę i horyzonty w zakresie nauk biologicznych i medycznych.